Sukuma -NULU ULAJE HALI ULI NG’WANA WA JIJI

 Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu       Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

         

Waliho ngosha umo lina lyakwe Jiji, wali nguhi no. Ubhuguhi wenubho bhukang’wenheleja kwitanwa Jiji (kanoni kado). Nose akabyala bhana bhingi bhali bha mimili mitale na bhalihu, huna lulu ulu bhitanwa bha ng’wa Jiji, bhabhi bhucha Soni.

Nose bhuhaya, hambu hambu tusame henaha. Namhala alitugola no, alituponda Soni. Bhusama na gusama. Aho bhasegendela bhukamanwa, bha ng’wa Jiji ng’washikile nanali ukunu?

Bhandya kwiwila, “Kunu twamanwa, tusamagi tujagi, bhongeja lugendo lwabho kuja ipande lingi. Bhahayushika nu kwene bhukamanwa, bha ng’wa Jiji ng’washikile nanali?” Nose bhiwila giki, bhagosha tushokagi kaya tulinoga dalali. Tuli bha ng’wa Jiji nulu tuje hali tuli bha ng’wa Jiji.

This entry was posted in Sukuma and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.