Category Archives: Sukuma

Sukuma – MONGO NA MBULA (The river and the rain)

Collected by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey  (African Proverbs, Sayings and Stories) for English translation look at Sukuma Legacy   Aho kale umongo ni mbula jigihalalika. Umongo gugigimba na gundalaha umuna Mbula, na gung’wila, “Lolaga umo … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – MONGO NA MBULA (The river and the rain)

Sukuma – NTEGI WA DUNDO

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Waliho bhabha umo otegaga noni ulina na ng’wana okwe, ilina lwakwe witanagwa, Masemba. … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – NTEGI WA DUNDO

Sukuma – YANG’WA KABUNDI

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Yaliho ndimu imo ndoni yitanagwa Kabundi. Indimu yiniyo bhalibhitogilwe noi abhanhu. Indimu yiniyo … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – YANG’WA KABUNDI

Sukuma – UBHUHABHI BHULI BHONE?

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Aho kale oliho munhu umo uyo uli na bhana bhatandatu. Aliyo, oli nhabhi … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – UBHUHABHI BHULI BHONE?

Sukuma – WIBHAKIZU (HOFU) BHUGENHAGA LUFU

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Ikale iyo oliho msumba umo witanagwa Kisho. Unsumba uyo olina bhumani (maarifa) noi. … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – WIBHAKIZU (HOFU) BHUGENHAGA LUFU

Sukuma – WIKUMBWA / BHULAKU BHUBHI

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Aho kale agikala munhu umo lina lwakwe Lambwe. Munhu ng’wunuyo a-oliontola nkima o … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , | Comments Off on Sukuma – WIKUMBWA / BHULAKU BHUBHI

Sukuma – WIKUMBWA BHUGABHULAGAGA

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Oliho munhu umo, mu chalo jilebhe uyo otegaga  ndimu bho gutumila waya. Lushugu lumo … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – WIKUMBWA BHUGABHULAGAGA

Sukuma – JIDALULAGA BHU NHUMBATI

Collected by: Don Sybertz,     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Walaliho nkima akatolwa ha kaya imo, nina bhuko walatantogagwa, ulu jupya shiliwa bhumega kamo duhu. Huna ngikulu wahaya … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – JIDALULAGA BHU NHUMBATI

Sukuma – JIGANO: NGIKULU NA MAKELULE GAKWE

Collected by: Don Sybertz,      Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Kale ya kale waliho ngikulu umo, lina lyakwe witanagwa Yamikala. Aliyo wali nogi ntale no. Na wali … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – JIGANO: NGIKULU NA MAKELULE GAKWE

Sukuma – MAYU NJOMBA NA NG’WANOKWE

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Jaliho chalo jimo umo wikalaga munhu na nke okwe. Bhanhu bhingi bhagantogwa unke … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – MAYU NJOMBA NA NG’WANOKWE