Category Archives: Sukuma

Sukuma – JIGANO: NGIKULU NA MAKELULE GAKWE

Collected by: Don Sybertz,      Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Kale ya kale waliho ngikulu umo, lina lyakwe witanagwa Yamikala. Aliyo wali nogi ntale no. Na wali … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – JIGANO: NGIKULU NA MAKELULE GAKWE

Sukuma – MAYU NJOMBA NA NG’WANOKWE

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Jaliho chalo jimo umo wikalaga munhu na nke okwe. Bhanhu bhingi bhagantogwa unke … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – MAYU NJOMBA NA NG’WANOKWE

Sukuma – NTALE OSI NYERERE NA NZALA

  Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Ng´waka 1974 Itanzania igabhiza ni yanga lwa nzala. Bhanasi bhagayisaila iSelekari … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , | Comments Off on Sukuma – NTALE OSI NYERERE NA NZALA

Sukuma – UKULIBHONA ILYAMPONOLA BAYEGA

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Aho kale walaliho munhu umo uyo witanagwa Bayega. Agasamila ng’wipolu uko bhalibhatiho … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , | Comments Off on Sukuma – UKULIBHONA ILYAMPONOLA BAYEGA

Sukuma – NG´WANA NA NDEGE

  Collected by: Don Sybertz,       Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Lushiku lumo ng´wana oyelaga na bhabha okwe. Huna ung´wana ng´wenuyo ubhona ginhu ijo jililala ng´wigulwa. Umuja … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – NG´WANA NA NDEGE

Sukuma – Shisoji Ja Buyegi

Collected by: Don Sybertz,   With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)                                  Open this story (Shisoji Ja Buyegi) As PDF     … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – Shisoji Ja Buyegi

Sukuma – Ng’osha Ya Welelo Iliyiyene (Wiyene) (the male of the universe is alone)

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Mhayo gwenuyo gugakumuchiwa (gukakumuchiwa) na bhagalu aho sabho bhuhemba, Gumha, wacha. … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – Ng’osha Ya Welelo Iliyiyene (Wiyene) (the male of the universe is alone)

Sukuma – NZENGO GWA BHANHU BHINGI (BINGI)

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu   Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Gwaliho nzengo gwali na banhu bhingi gete, igahaya kutanduka nyanza ibhamile. Wigela … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – NZENGO GWA BHANHU BHINGI (BINGI)

Sukuma – JIGANO JA NGOSHA NFULA

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu   Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Kale ya kale waliho ngosha umo. Ngosha ng’wenuyo wali na kaya nhale gete … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – JIGANO JA NGOSHA NFULA

Sukuma – JIGANO SHA SHILOTI

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu   Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Waliho munhu umo akenhelwa shiloti uwilwa giki, “Yiyi ng’ombe yizaga niyo yiyaho … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – JIGANO SHA SHILOTI