Sukuma – LUGIKO LO NDIMU PYE

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu      Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Mu shiku ja kale lukabhiho lubhanza lwa ndimu. Hibhanza lyenilo bhana ndimu bhibhuja itabhelile tikale tusalang’hanile, ili chiza tupandike Ntemi tubhize bhumo.

Huna bhandya kwibhuja nani akubhiza ntemi wise? Umo wabho uhaya Ntemi wise akubhiza shimba. Kungunoki shimba akubhiza Ntemi? Nang’hwe ushosha, shimba hu ng’wenikili ikungu.

Ungi hangi uhaya giki ntale wise akubhiza muna mhela, kunguno ki? Iki alikifutumo sha bhukali.

Ungi uhaya Ntemi wise akubhiza mbogo, kunguno ki? Iki alinkali gete nu ntwe gwakwe ntale, nu mili gwakwe ntale, akapamaga mamiti gagwa.

Ungi uhaya gete Ntemi wise muna mhuli kunguno ki? Iki ng’wene atukilile pye nguzu nu mili. Basi bhizunilija halubhanza lwenulu.

Sayayi walatiho, aho bhasalang’hana, bhangi bhumang’hya na sayayi ubhabhuja giki, kinahe bhagosha ngaliko kulubhanza lwise? Taliko, ng’wantemya ntemi?

Bhuzunya, tatemya. Watema nani? Watema muna mhuli, aliyo walaliho wa magulu abhili? Magulu abhili walatiho, ahuu watemyaga aliyo mtatemije.

Shiku jitakwilile bhigwa muna mhuli wabhulagagwa na magulu abhili, ng’wana kang’wa uhaya namuwilaga watemyaga aliyo mtatemije. Kushika haha bhatina Ntemi, bhatemilwe na magulu abhili.

Bhana ndimu pye bhubhona magulu abhili aliyela ng’wipolu alina ngong’ho. Bhana ndimu bhuja kuli Ntemi wabho muna mhuli bhukang’wila, jaga ukamulage magulu abhili, ntondo dilu muna mhuli uja kuli magulu abhili kulwa bhugimu ung’wila, nene nali Ntemi nadugije kukubhulaga ng’hana, nang’hwe unshokeja gemaga, bhana ndimu pye bhalilolela nani akubhulagwa.

Aho mhuli yegela magulu abhili uyipiga isasi (munduji), bhana ndimu pye bhakabhona lyochi, bhana ndimu bhose bhogoha bhuhaya Ntemi wise magulu abhili.

Aho washika ku bhiye ubhawila natambaga mhuli. Aho kwigwa shilaka shitale Ntemi wabho ugwa hasi ucha na kucha.
Mw. 5:28


This entry was posted in Sukuma and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.