Sukuma – NTWE LWANDE

 Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu    Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

     

Ntwe (Kichwa) wali na bhazunaye bhabhili. Aliyo bhazunaye bhali bhatantogagwa nkulu wabho, angu ali mi, ihanga lyakwe. (wapi atabhelaga) aliyo kichwa wabhakubhijaga uko bhajile gwa gwa gwa. Nose bhakayuntoloka ulu bhabhuka kujuyela.

Aliyo uko bhashikaga bhunsanga aliho. Aliyo bhali bhantolokaga, bhujinjimala. Ikabhiza giko shiku ningi. Lushiku lumo bhakabhuka kujulunja bhaniki.

Aliyo bhakagubhisa gete mhayo gwenuyo azitumana Kichwa. Bhakabhuka bhuja mpaka kushika kubhaniki. Aliyo aho bhalitengelwa masumbi, bhumona Kichwa mukaya, ukubhugeni wabho. Bhakakumya no. Aliyo kumpeja bhakaduma bhigasha nang’hwe duhu.

Ikanza lyenilo kaya yubheja shiliwa sha bhageni. Shitadilile shupya, shiliwa jutengwa. Aho bhamala kukalabha, Kichwa umanija giki ung’wikubhi bhaditilijiwagwa bhulogo (bugota) Kichwa ulibhucha ibhakuli lya nyama, ukaliponya hanze.

Ulishosha ulikundikija kitumo yali. Bhazunaye bhandya kunugumbhila bhaliwila. Mbehi ng’wenuyu wita bhuli likubhi, tulile ki lulu. Bhakigasha duhu kuhoya, na jiseme jabho. Nose bhamukaya bhiza kusunda shiseme shinjiwa.

This entry was posted in Sukuma and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.