Sukuma- SUBI NA LUNG’WANDO

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu
With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Waliho muna Subi Walazengile hipande ilebe, ubona hambu hambu nasame henaha. Giko Wandya kubuta mazengo, aho Waja kukindika nigo gwa mazengo, aho Winga ho, Sayayi nang’hWe utwala nigo gwa mazengo, ntondo Subi usanga mihgo ibili ukumya!

Utula gwa kadatu. Aho Winga ho Sayayi Wenha nigo gungi yushika imae. Bamanaga bita giko na kwibona yaya. Nose lushika lushiku lwa kusimbila numba, muna Subi usimbila ipande uj a. Sayayi nang’hWe Wiza usimbila ipande, numba yushila.

Wandya kulumba muna Subi ulumba. Sayayi nang’hwe ipande lyakwe. Nose makanza gashiga ga kuikanda inumba. Lushiku lwa kusamila mo Sayayi utonga kuja mo mu chumba jakwe. Giko Wandya kubacha moto, muna Subi ubuja, “Nam wapemba moto mu numba yane,” Sayayi nang’hWe, “Nani wapemba moto mu numba yane.” Bandya lulu kwiduka, aho Wasaya umuna Subi, Sayayi l1I1g,Wi1& nke, “Balijage abana.”

Aho balila, Sayayi umuja nke, “ Bana benaba balilijiwa ki‘?” Aho balila, Sayayi ushosha giki, “Balililila matima ga Mhumi. Aho Wigwa Subi giki balihaya kubulaga Mhuli habenhele bana babo matima Wogoha ufumula.

Giko bulala, ku ntondo hanngi yandya yombo. Sayayi ung’Wi1a nke hangi, “Balijage abana,” aho balila, ubuja usayayi, “Bana balihjiwa ki‘?” Nkima ushosha, “Balililila matima ga Subi.” Sayayi uhaya “Gwenuyu guli nimo ndo, haho balumu ntondo nakubabulagila bana bane balye matima”.

Bana Subi batalalile bujiku, aho Wela dilu busama na kusama. Aho balisama bukamanhya na Nguku. Nguku, ikumujaga giki, “Uyijiwa ki? (kuyila) dilu cheniki”. Nang’hWe alihaya, “Napejiwa mu numba na Sayayi angu bana bakwe balililila matima ga mhuli, ntondo bakulya matima ga Subi. Nguku yungfwila muna Subi giki, “Unene masala ga ng’Wa Sayayi nagamanile. Tujage nakutwale, twilujage (twilunganyage) mikila yise.” Aho begela Sayayi ung’Wila nke, “Balijage abana,” aho balila, Sayayi ubuja, balilila ki?” Nkima uhaya, “balililila matima ga Subi”.

Sayayi uhaya, “Chuu!!
Twalaganaga na muna nguku giki akunenhela, uyo”. Aho Wigwa muna subi uhaya, “Bebe walumlemba lembaga nakutwale, gashinaga wamalagakulagana”. Buja bakwidutanj aga wilekela
numba yuhi ya ng’Wa Sayayi.

This entry was posted in Sukuma and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.