Gonja – MA PONTOMPRON (Poem)

Written by: Dramani Dari  (Winneba University)

MA PONTOMPRON

Ma Pontomporon!

Ma e min esoso

Ma e min kasawule

Fo sɔ ma, fo sɔ asheŋ

Fo naŋ kini ma, fo maŋ pite.

Ma Pontonporon

Kegbar maaŋ tiŋ ma

Kaliŋi maaŋ tiŋ ma

Fee sha fo kur ma nliŋi lubi

Meeŋ chichi amoso n choŋ

Nchu ma ji ma, edɛ maa ji ma.

Ma Pontompron

Ma adelebi maŋ ko sara.

Ma nɛ baa dele,

Kɔkɔ daŋso dese,

Nɛ akoŋ bee mɔ lanchaŋ

Edɛ mo wupa, pel mo n keni

Langboŋto be blangboŋ

Nɛ e bee mɔn nkoshi kiji

Dele ma jafa, n dele ma nyafa

Ma Pontonpron

Ma awɔrɔbi shi

Ma e naŋ tiŋ kemaŋshi n kɔ

Mee naa kre nde a yili

Ma e naa bure nde.

Ma e naa mɔɔ kagboŋ

Nɛ kasaŋɛ lotokpobi

Fo maŋ ŋana ma, kacha beeŋ dii fo

This entry was posted in Gonja and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.