Konso – Buubba ka Loqota Qumoja

Written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xatta kiini ka Buubba ka Loqotaqumajo ka tika maammataati aannaw teyyin. Aannaw teyyin ka parre i anni ka aannaw teyni. Oori aanna sene hellaan qohoniyi, maammatase isi pakate. Etee isi pakate kammaayye, qeede ka okkattase’e ishootae daase. Ee ishootae daase kammaayye, ishoota ka teykanaayye eenan ka kalaakalaayye eennanee diisheen ka eennini ka eennini ka eennini nakayni ka eennini nakayni. Okkattase ka to’ote. Ee to’ote kammaayye, ka maammatase kapopaa aanen.

Ka kiini: “Hammaamma! Okkattase itoote.” Ikka kiini: “Kala ka uwa Buubba kodaneyyi.” Oori okkattase ikka qaleen ka qaleene. Ee qaleen kammaayye, ikka uwwa sene a Buubba se qoyya kodeen. Ikka olopa kokte ka olopa kokte. Ikka qeede ka kiini: “Aanew mammata kapopa ka kiini: ‘Ha maamma, kollattase Buubba qudee koke'” Ikka qeede ka maammata ka kiini: “Aane ka pishaa foolshe ka qudaaxa tuqe qudaayye ma’ayshe.

Ka qeede ka pishaa sene foolshe ka uwwa sene kokaase qudaaxata ikka quda luuqqeen. 15Quda luluuqqite ka amma i aaneen ka kiini: “Hay maamma, hayy kokaase ka dakintaadi alle’e qudaaxa luuqqeen.” Maammata ka qeede ka kiini: “Da’ata hindo ka aane ka quden rope.” Ikka aane ka da’atase qeede ka dakintase luuqqite qudanne rope. Sedew.

This entry was posted in Konso and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.