Konso – Saara a Xoora Kaarra saarshe (A poem about Squirrel )

Written by: Korra Garra

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

squirall

 

 

 

 

Atti Karro Karro ektan kampassayto

Ektan kampassayto ka qaawwaa kara kalo

Anaa ke kaassado, atta asse kellatte

ka ilattumae kamte?

Atti isshakki shakkiy maxxaayti karrattaay

Atta’asse kollatte ka ilattumae kamte?

ka arpadaa ka karma qara kakkahanni?

Qamileewwaa qaraa hayyuuma kaassattem?

Ilattumaddoosin ayshoppaayye qqeette,

ka kurropa’e kalsatte?

Sakkatta dullaappaa orra turaa issarri!

Opa koskoraddaa oppa issassapanni.

Maa sahnoosin xaayti xasa orrati’in salleey

Sahnaati alle ddishe ka saanta orratin aane.

Oon in sahakki’ini ka saamtaaytinniw anni

Sahnaa kapa sahnaaw orra oori ke’en sassapamo.

Axtta xatta maa orra oori i impasa

Ilattumaannonne alle’en ke ikanna

Ke ikassa qara umma taanya inon ikkishan

Atti Karro Karro oon i se kekkalli

Ilattumaa kamma lammattae allekkale

Ka kampasha ektatin poraawwen kahadan!

Oon i ke’e aaktaayye tamaaretae kale

Ka attaa orra kallaanno mattaayti kaassado

Kallaataayti in tiinneey arrannen kahadan

Otoon kammaewwe kammi teelee ke kataneey.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.