Konso – Kitatta, xanta, xella ka alluloota (Scorpion, bee, ant and zebra)

written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

antantantantant

Xatt a kiini ka torra ka kiini, kitatta ka, xanta ka, xella waasene orra qoma. Ka alluloota kiini ka olli oranaxxe’en. Etee olli oranaxxe’eneeyye, i kiini, kitatta isho xanta ka, xeloose waaseene orra qomma kiini.

Aluloota kiini: “Inanna  scorpionka, toroppani orra paayyen turanne inanna kappinoppaayye aykitta inoo qeenno.” Ikka aluloose ka xaate kiini: “Annaa qeenna.” Ee aaneeneeyye i ante, kiini, xantase isho orrase a taaka i qeeden ka, alluloose qara’e aykitta hidden. Aykisse qeeden ka hidden. Orrase arenne kuli olli toropanee. Orra etee kallaaneyye i qeeden ka kammeela kirpitaa qaqqapen.

Ka orrase eepeew, kukkupen ka akela haseen ishoota waa orra qoqqomma qomittannee kammaayye lleyshen i kiini alli. Sede.bee-

This entry was posted in Konso and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.