Sukuma – BULANGWA WA NG’WA SHETANI

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

     Balangwa badatu bang’Wa Shetani ntale. Bali na lubanza lobulingisilo na nimo gwabo,

gwagubahubya banhu ba musi. Aho bamala jigasbo jabo jenijo, aha batali kubuka lugendo lwabo

lwa kwiza musi kubakoya banhu. Ntale Wa bashetani akabitana abalangwa bakwe kubabuja

higulya ya milimo yabo ya kubalemba lemba banhu na kubajimija umusi. Nangwa Wa kwandya

akabujiwa nilishetani ilitale, “Ee alu bebe Wina nzila ki?” Akashosha, “Unene nina nzila ja kubawila

abanbu uko Welelo giki, uMulungu atiho.” Ushetani ntale ushosha, “Uko nzila yako yeniyo

ukupandika banhu bagehu duhu, kulwa nguno amaganiko ka banhu gakubamanyikij aga giki

uMu1ungu aiiho ng’hana.” Akamuja uwa kabili, “Alu bebe Wina nzila ki‘?” Akashosha, “Nakubawila

giki, umoto gwa welelo na  Welelo nduhu, iii mihayo ya bulomolomo gete.” Untale wakwe

akanshogeja. “Ku nzila iyi ugubalemba lemba bagehu duhu. Kulwa nguno hihi pye abanhu umu

kwiganika kwabo, bamanile giki banhu bakulamulwa kulenganila na shitwa shabo.” Ha ngfhalikijo

akabujiwa nu nangwa Wa kadatu. “Alu bebe kinahe?” “Unene nakubawila abanhu giki, Wangu

wangu nduhu. Iti hadi ukulumva lelo nulu ikanza linili, nulu ntondo bungi, nulu ng’Waka uyo guliza.

Nduhu Wangu Wangu.” Ntale Wa mashetani akayejiwa no ni shosho lyakwe, uyomba, “Ijigasho

jeniji jingilaga muntwe gwako ng’hana, ukunzila yeniyi ukupandika balangwa bingi no.

This entry was posted in Sukuma and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.