Sukuma – MUNHU USOLA PANGA (The man who took a panga)

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

 

Oliho munhu usola panga uja ng’wipolu. Aho oshika ng’wipolu ulinha mu linti wandya gutema ilinti, aliyo aho wandya gutema, utema nilitambi ilo aligasijije.

Liza ling’wana limo lyung’wila giki, bhebhe bhabha ulitema nilinti ilo uligisigije ululilatinike, nu bhebhe guko ugugwa. Ngosha ng’wenuyo adazunije wendelea kutema duhu.

Na ng’hana aho lyatinika nu wei guko. Aho ogwa henaho ubhuka kujunchola ungosha ng`wenuyo mpaga umpandika, ugashiga ung’wila bhebhe bhabha niwilage aho naguchila.

Ngosha ng`wenuyo ushosha, ali unene nagumanila he? Ngosha uyo oliogwaga, uhaya bhebhe bhabha oliomanaga ginehe igiki nagugwa? Ngosha ushosha, ganadamanile bhabha. Ungi uhaya bhebhe niniwilage, ngosha ng’wenuyo oganoga ung’wila giki, nalulu nahene, ugugwa ha nzobe ng’hangala idatu, ulokadatu nuloguchila.

Ngosha ng’wenuyo uzunya wandya guja, aho oshiminza shiminza ubhona nzobe, ujinyama ugashiga ulinha. Aho olinha henaho inzobe jandya gupela oganoga ugwa, ubhuka ulinha hangi, nzobe yandya hangi gupela yaganoga nayo yumponya hangi ubhuka. Ukala gulinha hangi lukangala lo kadatu.

Yagamponya, ubhi ocha ufelwa. Ngosha ng’wenuyo aho obhona giki ocha, umana giki umunhu ng’wenuyo agulabhuka wandya gufula mhembe alihaya giki, ilelo ibhilingagi abhang’wano, ilelo luli lushiku lo kuhimbhuka pye abho bhachile. Ngosha ng’wenuyo ubhi ofulwa mbeho upimbuka, wandya gweshemagila kunu alihaya hii! Bhabehi hii! Nalikule no.

This entry was posted in Sukuma and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.