Sukuma – NGUMBA NAGACHE ATINA NGUNANI-METHALI

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu       Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Lusumo lwenulu lulitumanilwa ulu bhabyaji bhakambilijiwagwa na ng’wana wabho mu makoye gabho. Bhadulile kuhaya giki, “Ngumba nakache.”

Ng`wana ulu atabyalilwe, tutina ngunani mu makoye gise. Gashinaga gubyala kulina solobho. Uyo atabyalaga atina solobho. Ulu wacha Ima nalyo lyacha.

Liliho lyimbo lya bhasukuma. “Kubyala mayu kubyala jawiza, nenhele mmzi ng`wana wane, ilinilumbi, kubyala jawiza, ilinilumbi. Ha mashula ga witoji bhatali bhimba lyimbo lyenilo mpaga lelo.

Ulu wacha ulma bhana bhagatulaga iwe (ishigo) ha shigila shizukija sha kwizukila bhana na bhizukulu. Ulu ngumba na akwiza ho ufupa nulu kugabha shizukijo, bhatizujimilwa ho bhaduguye, kujugabha ho nulu kwitongeleja ngumba wa kitinde ngumba ng`wikanza lya kujikwa bhakatulaga ikala lyumile umolushindo.

Hukuhaya giki bhugumba bhushile umuludugu. Na hangi luli lumeng`ho lo giki aje na bhugumba wakwe, bhutizubhadima bhangi umu ludugu lwabho.

This entry was posted in Sukuma and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.