Konso -Ilattumaa a Teentoolayta (The Wisdom of a Rich Man)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xatta ki’ini ka aappaa tokka piita takkaayye kalaa ki’ni. Piitasi kere’ewwaa akata oppaa kala ka umma mankisteesi oppaayye namaa a nama tooytiniyo inco. Oore, kere’ewwaasene akataa orra sarri. Aappaasi akataan teentoolaytaa, ki’ni. Ka oori piitoosi karaayye alli’e kotaaniya heenaa, ki’ini. Ee piitoose karaa kotaaniya heenooyye, oori kaajaa kutta’e qapaay, kaajaasini’ xaadi taparissaa’e pora a oppan taparshane upa. Porasi karaayye, kere’ewwaa a orra qaraayye kaajaa sarriyaa’e ca. Aappaasi akkaa pirreewwasini taparsho idapaye ki’ni, ka oori mala kapa’e dawattaa paayyay. Ka qeeday ka saatineeta a kutta harmishay. Ka pirreewwaasini xaadi a qapaa piisa karupa oorshay. Sikkammaa iqeeday ka toolaadi ka orra a ishoonna kapan desa co piisa kapa’e xa’shay ka oore ohawwaa akka nama a pooyta anniyo mina’e uwwisadani’e kodaye ki’ni. Orrasi ohawwaa a’’ata’e uwwisadin ka toola piisan pooyni, ki’ni. Aa saatineeta karpa kalshay oori pirreewway, ikka pooyni ka ki’nee’e: “Oo Pirro xayyo, oo Pirro xayyo, oo Pirro xayyo.” Oori, asse pooytan aanin ka porase a kere’ewwa karaa caan karan pirreewwaasini tuullishin. Almalaasi orra sarriyo ka deyaayee ki’ni ka olli ki’nee’e: “Ini nama a to’ay ikka assi haani diishey we’in qapan. Alli kapaa oorra.” Oori ee asse kidneeyye, isha pirreewwaasini xaadii qeedaye ki’ni ka ilattumaan assi tarpisaday. Kere’ewwaasini kulee upnaadinee ki’ni ka kuli kammaa desa pooyinee ki’ni.

This entry was posted in Konso and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.