Sukuma – Nashosha Ichimu Kuli Ngabhuji

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu        Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

 

Kale bhanhu bhagabhulilagwa nyama na bhanamhala, kiti habhukombe na habhuyobhe na ha lufu na mumalibhilingo.

Kali kajile, uluwagabhulilagwa nyama na namhala (ngabhuji) kushosha nkono kuli ngabhuji. Kwene kuhaya kung’winha ngabhuji ipande lya nyama iyo winhwa. Ili nzila ya kufunya bhulumbi kuli ngabhuji, lumeng’ho lwa giki alinabhulumbi kuli ngabhuji.

Aliyo ulubhatagabhulililwe nyama abhajimbagwa na bhangi bhagabhulilagwa, bhabyaji bhasayaga kibhi no. Gwali mhayo gwa wisu huna lulu, bhubhatuma bhana bhado bhayanda kujung’wisha sumu ngabhuji.

Bhagabhuji bhagwashiwagwa bhingi no, na bhayanda bhakamalwa na bhujimbani wabho kulogwa. Kulishiwa sumu no, ishangilingili (kando kando) hihi hihi mung’hilimbwa na nyanza na Magu, na Nasa, na Masanza, niyo likaluma lya bhudumi.

Ubhebhe wangabhulila nyama ung’wana wakushokejaga bhulogo nulu ichimu. Mu ng’wanya gwa kushosha nkono, kufunya bhulumbi bhashoshaga ichimu bhubhamala abhagabhuji bhingi no umugubhalisha sumu, ichene mapande gakumanyanza bhatalyaga kungi kulwa widumi. Hangi ha walwa ulu ng’wenikili walwa atatogilwe kung’wa bhangi bhatuzunya iki bhogoha kulishiwa

This entry was posted in Sukuma and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.