Sukuma – NKIMA UYO WALADANTOGAGWA (ANTOGILWE) NGOSHI

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu       Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

      

Ng’waka gumo waliho ngosha na nke wakwe na bhana. Huna iza nzala nhale gete, bhusumilo wali kule. Nkima ung’wila ngoshi, “Jaga ugadukobhele ishiliwa.”

Huna ungosha uja lugendo, lwa kushimiza ji akagwisha. Intondo akifula, ntondo bhungi ushoka wenha shiliwa bhulya.
Lushiku lumo kwike kuhaya akakima, “Jashilaga ishiliwa ng’wana Kweji, shokaga hangi ukubhusumilo.” Aluwe alisiminza na nzala kwike mlugendo. Ulu washoka hakaya kang’wila, “Wenhaga shigehu.” Ntondo shokelaga, nose ungosha ucha. Ubhulagwa nzala na lugendo.

This entry was posted in Sukuma and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.