Category Archives: African stories

Konso -Ilattumaa a Teentoolayta (The Wisdom of a Rich Man)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta ki’ini ka aappaa tokka piita takkaayye kalaa ki’ni. Piitasi kere’ewwaa akata oppaa kala ka umma mankisteesi oppaayye namaa a nama tooytiniyo inco. Oore, kere’ewwaasene akataa orra sarri. … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , | Comments Off on Konso -Ilattumaa a Teentoolayta (The Wisdom of a Rich Man)

Sukuma – NTALE OSI NYERERE NA NZALA

  Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Ng´waka 1974 Itanzania igabhiza ni yanga lwa nzala. Bhanasi bhagayisaila iSelekari … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , | Comments Off on Sukuma – NTALE OSI NYERERE NA NZALA

Sukuma – UKULIBHONA ILYAMPONOLA BAYEGA

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Aho kale walaliho munhu umo uyo witanagwa Bayega. Agasamila ng’wipolu uko bhalibhatiho … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , | Comments Off on Sukuma – UKULIBHONA ILYAMPONOLA BAYEGA

Konso – Eeppaa afur (Four fools)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta ki’ni ka eeppaa afur ka haasaa piddatta’e aanin. Ka xorma xorman anni ka nama minaa deyin. Namasi ikka ishootta’e kidaye: “Ayshupa ‘annittan?” Ikka kidine’e: “Haasaa piddatta’i.” Ikka … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – Eeppaa afur (Four fools)

Sukuma – NG´WANA NA NDEGE

  Collected by: Don Sybertz,       Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Lushiku lumo ng´wana oyelaga na bhabha okwe. Huna ung´wana ng´wenuyo ubhona ginhu ijo jililala ng´wigulwa. Umuja … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – NG´WANA NA NDEGE

Konso – Oraayta ka Karmaa (Hyena and Lion)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta kiini Oraayta ka Karmaa ka olli’i nyarin. Oraayta iki’nee’e: “Anaa akata paxaari.” Karmaa iki’nee’ew “Anaa akata paxaari.” Ka assi oli shiishni. A piisane ki’niyaanee ‘Ana pattaa paqaari’ … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – Oraayta ka Karmaa (Hyena and Lion)

Konso – Kuta ka Harreeta (Dog and Donkey)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xatta ki’ni ka, Kuta ka Harreeta ka tika la’ayyute kalanee ki’ni. Qootaa tooloose a kapaa kalan ishootta’e fayya’ damta daannin kinnin malla idoxni ka kuyyaa’ta takkaayye olturaa oorsadin ka … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Kuta ka Harreeta (Dog and Donkey)

Dagomba – Salim – Lɔha (riddles)

written by: Late Philip Baako Adam Malshegu Edited by: Adam Carlos A. special thanks to Mohammed-Muniru Cosmos 1/ Manni cheni ka di be n tooni ka be n nyaaŋa?   Labsibu:  Soli. 2/ Ntambe kokolako?   Labsibu: Kpiem ŋun dira ŋuni … Continue reading

Posted in Dagomba | Tagged , , , , , | Comments Off on Dagomba – Salim – Lɔha (riddles)

Dagomba – Kunduŋ mini Bulaa (the wolf and the goat)

Written by:  Philip Baako Adam Malshegu Editted by: Adam Carlos A. special thanks to Mohammed-Muniru Cosmos    Di daa niŋla lala ka niŋ lala. Ka di yaa be ka be. Ka kunduŋ daa yaa kuli mali Bulaa bihi n-ŋubira saha … Continue reading

Posted in Dagomba | Tagged , , , , | Comments Off on Dagomba – Kunduŋ mini Bulaa (the wolf and the goat)

Otamari – Difɔ̀nnì

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba Kubotiʼ màku í kpa ikàa kuyie dɔ̀ɔ̀ kù. Ota᷈mmari kùa kó dikùnni díí tú: difɔ̀nni, a bo fuɔ̀m-ma, difɔ̀ndaà dà difɔ̀nniì  kɛ́  fɔ̀nna  a’bira, dɛɛ̀ bɛnkú a tú kùù boti, iwùa n tɛi miaka.  Yabie n … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , | Comments Off on Otamari – Difɔ̀nnì