Konso – Keltayta ka xanta (Bees and Monkeys)

Collected and written by: Korra Garra

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

bee-

bee-

bee-

 

 

 

Xatta kiini. nama mootta mali kallaannin coy, keltayta ka xanta ka olli moottuma  paayyeen. Moottumoose akata kokkonnassae xanta ka tikaadipa keltayta damtae hale.

damtase a-xanta harmishe takma ka akata me’awni. Keltayta ka dame ka  marmaddaysade. ka xanta kaasade ka kidee, damtoose asse marmaddawnitto  maanaappaa asse ko’onittan? Ikka asse marmaddawni.

Xanta ka kidee, pisa apari coo  piisoppaan pohninna ka asse ko’oninna ikka asse me’awni. Ini waa dehaa deha’ inooe. Inonyefo asseewen koonay tappaa takkan kammaa ishina monkey-1xanteeyye tikinnopa damtae xooyaw, ka xooroosen qapattaan olkapaa paseen.

Etee xoora sene kayteeyye xanta  kuumissaanne tikase aokeltayta opa de’e. Keltayaa nyefo xasanne xanta teyyattae ollopa  xooren ka asanni. Ata keltayta pisa qoraa a coo. Piisa olopa pohe ka oppa tume ka okkata  karae tura saale ka atorpaa takkanne minakkittae eeyye diishe.

Oori etee dameetae tura  paneeyye. Oo xassuma xanta ka ki’inii ejjug!

Maanaae waa xaccanna qaropaino hale’eteen? Ka miiran keltayta qomaa paayyee ka makara qaraa qule keltayta ka qahe kahakaa koottaadi taahaytan rokkomo qude’e koottaa piisa ka kammaa luuqqen kafaykittooden.

Tooy a-awsetii desa paayyateeye dalla’ata keltayta kame dalattee kidammi.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.