Konso – Kittayyaa ka pinaana (Bedbug and animals)

Collected and written by: Korra Garra

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

bugs-312774_640bugs-312774_640bugs-312774_640

Xattaa ki’ini. Pinaana ka olopa xooreen ka ol-kakaasanni.

Pinaanaa piisa a duduttaneew ka olli ki’inii, atti maana damte ka asse duttante? Etee tara kittayyaa kayteeyye kittayyaa takka akati duttane dakaa qarae eeyye qaae arpa ka isha kaassade ka kidee, atti kittayyo, maanaa damte ka asse duttante? Kittayyaa ka kidee, ha antii arpa sakalin dame ka amma ken kundisata heenaay arepa desa xooye.

Oori sitiyyi aroa itammaqe ka xa’ade ka takaalan xata pi’e ka qeqqepe. Sitiiyyi oori kittayya oori oppae qawwaawe

ka kidee anti an kittayya shakkaytaay attaa arpoose kutta kutta ana turaa xa’ade ka aanee takaalee pi’e ka qeqqepe? Ka xosalta paaye ka oppaeew paqe ka twee kidammi.

bugs-312774_640

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.