Konso – KATAMTA KA ORSHAYTA (The waterbuck and the rhino)

Written by: Dinote Kusia Shenkere

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Illustration: Ela Boiman

 

קרנפים11העתק

Kuya’ta takkaayye, katamaa sette ka orshayaa kudan ka lakkee poruppaa olminaa deyaye ki’ni. Orshayaa harmu’e deepoodin ka katamaa kiine, “Harta a pishaa inu’ akkisha.” Katamaasini akkaa orshayaasini ishootan leyshin malla iqeedin ka olli’ kalin ka harta ishoota’ akkishin. Ufee katamta takka palaa’e hasti.

Orshayaasini ee pishaasini ikin iduduttanin ka katamaasini ishoona’ hartasi akkishaye alli’ layshin. Ma, katamtasi pala’ haste ipahti ka keerti ka xanta ki’te, “Nammaay inpirammi awwi. Orshayaa alli’ katama piray ka anti patta ka kelaayye hasey.

Nammaay xoya ka orshayoosini ino’ leysha.” Xantadasini isee allu aanan ka orshayaasini qoman, idiishin ka laaddi katamtasi takka kelaayye pela haste alli’e ishshin ka daminee kidammi.

 

 

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.