Konso – Oraayta okkayya la’ayyo damte (A hyena who ate somebody’s cow)

Collected and written by: Korra Garra

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Illustration: Ela Boiman

 

צבוע1

Xattaa ki’ini aawta takkaayye oraayta takka ka okkayaa la’ayyo damte ka qahni. Aappaase a okkayaadi turaa damameen. Oraaytase kammaayye isshaatae keerri. Oraaytase qahnitto poroppaayye nama takkaa akkite ka ki’ite ataraa anan pahe.

Namaa ana isshaata ana kammaa aree keerriy. Namase anaalayta nama kodde malla iyyaa kide ka oraaytase akala karopa kate ka tura hidde ka ha’ani. Namase oraayta daanno ka dee ka ki’ini ata innayti oraayta takka aamma dehati areddesa keerritto a’akkinee?

Namase ka xasa murade ka kidee hayy! i paahte. Qitayyteeta. ka alle tiitaawe. Etee lamayteeta aaneen kammaa namase oraaytase’e akala ollin lekkishe ka kidee. Oori i kodditeey alle sooke ka akala tura alle fure oraaytase ka sookte. Ka paayyite ka namasiti ki’ini ken dama. Namase ka kidee: Hee! kalatiyyo sedee?

Atta ana damta?

Oraayta i ki’ini an ke damo mali andiisho ikka olli kideenee anna orra a ino deexo ka paayyotae qoyra kaasadeen ka kideene, nama kalataan qapoo?

Atta atta akkaa oli akkeen piisa torreetanne. Qoyra ka kidee, nama maanaae kalataa qapa!

Kaattae ino kela’e kaatta kuti’ini ka eennow ino erkahan murriy nama kalataa maanaae qapa?

Sitiyyi ori oraayta i ki’ite aytooy oori inke dama! namase ka kiee inna’a! Ammi kiti’i pora plaa opan annaw. Ka aaneen ka tullatta qaraa kayyen ka kaassadeen kideenee nama kalataan qapoo?

Tullattase i oorshe ka kidee nama kalataa maanaae qapa?

Anoppaa aanna eennade eennade ka kamma desa ana qalattaa heenaay kalataa maanae qapa? Oori oraaytatse ka ki’iteewwe. Ham! oori inke dama. Namase kidee: Inna’a! ammikkiti pora plaa opan annaw.

Ka asseew orra plaa plaa kaasaden. Ufi we piisa namaa qaraew dapa murri ka ki’ini nama ayshaayye kalataa qapa? Oori dikkattaa qaraayye i aaneen ka qamileeta qaraa kayeen ka kaassadeen ka kideenee nama kalata i qapam mon in

qapo? Sitiyyi oori qamileeta i kitee anaa qoyra qaropa fayyado ka waakkaassannitaneeti waan ki’inaa kidaay ka qoyra qaropa fayyatte ka kaassumaa paayyite ka ki’itee: Atti oraayya atta akala lus ki’ite ka akala karopa kullite. Ikka oorteew ka ki’itee atti namo atta tura hiddite? Ikka kidee assen tura hidde ka akalase tura hidde.

Oori sitiiyyi qamileetase i namasiti ki’ite ata atti eepo pillaa, ka kumayta harkaaytippaa caay maana dikanni? Sitiyyi oori namase ka akalase kare’e oraaytase ishee kidammi.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.