Category Archives: Tanzania

Sukuma – WIKUMBWA / BHULAKU BHUBHI

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Aho kale agikala munhu umo lina lwakwe Lambwe. Munhu ng’wunuyo a-oliontola nkima o … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , | Comments Off on Sukuma – WIKUMBWA / BHULAKU BHUBHI

Sukuma – WIKUMBWA BHUGABHULAGAGA

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Oliho munhu umo, mu chalo jilebhe uyo otegaga  ndimu bho gutumila waya. Lushugu lumo … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – WIKUMBWA BHUGABHULAGAGA

Sukuma – JIDALULAGA BHU NHUMBATI

Collected by: Don Sybertz,     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Walaliho nkima akatolwa ha kaya imo, nina bhuko walatantogagwa, ulu jupya shiliwa bhumega kamo duhu. Huna ngikulu wahaya … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – JIDALULAGA BHU NHUMBATI

Sukuma – JIGANO: NGIKULU NA MAKELULE GAKWE

Collected by: Don Sybertz,      Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Kale ya kale waliho ngikulu umo, lina lyakwe witanagwa Yamikala. Aliyo wali nogi ntale no. Na wali … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – JIGANO: NGIKULU NA MAKELULE GAKWE

Sukuma – MAYU NJOMBA NA NG’WANOKWE

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Jaliho chalo jimo umo wikalaga munhu na nke okwe. Bhanhu bhingi bhagantogwa unke … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – MAYU NJOMBA NA NG’WANOKWE

Sukuma – NTALE OSI NYERERE NA NZALA

  Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Ng´waka 1974 Itanzania igabhiza ni yanga lwa nzala. Bhanasi bhagayisaila iSelekari … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , | Comments Off on Sukuma – NTALE OSI NYERERE NA NZALA

Sukuma – UKULIBHONA ILYAMPONOLA BAYEGA

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Aho kale walaliho munhu umo uyo witanagwa Bayega. Agasamila ng’wipolu uko bhalibhatiho … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , | Comments Off on Sukuma – UKULIBHONA ILYAMPONOLA BAYEGA

Sukuma – NG´WANA NA NDEGE

  Collected by: Don Sybertz,       Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Lushiku lumo ng´wana oyelaga na bhabha okwe. Huna ung´wana ng´wenuyo ubhona ginhu ijo jililala ng´wigulwa. Umuja … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – NG´WANA NA NDEGE

Maasai – Enkukuu tung’ani (The strange man)

Told by: Kaleku Family and Maika soit Written by: Miton Soit and Andrew ole Nkong’oni   Etii  apa  nejigu  enkukuu  tungani  nirag  enkaji. Nikilikwanishore  ng’oto enkera: “Kaji  ing’ua  naa kaji  iloito? Nejoki: “Intae  ake  airag  pee ekenyu  alo kulikae  oshon”. … Continue reading

Posted in Maasai, Maasai | Tagged , , , , , | Comments Off on Maasai – Enkukuu tung’ani (The strange man)

Sukuma – Shisoji Ja Buyegi

Collected by: Don Sybertz,   With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)                                  Open this story (Shisoji Ja Buyegi) As PDF     … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – Shisoji Ja Buyegi