Category Archives: Tanzania

Sukuma – MAYU NJOMBA NA NG’WANOKWE

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Jaliho chalo jimo umo wikalaga munhu na nke okwe. Bhanhu bhingi bhagantogwa unke … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – MAYU NJOMBA NA NG’WANOKWE

Sukuma – NTALE OSI NYERERE NA NZALA

  Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Ng´waka 1974 Itanzania igabhiza ni yanga lwa nzala. Bhanasi bhagayisaila iSelekari … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , | Comments Off on Sukuma – NTALE OSI NYERERE NA NZALA

Sukuma – UKULIBHONA ILYAMPONOLA BAYEGA

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Aho kale walaliho munhu umo uyo witanagwa Bayega. Agasamila ng’wipolu uko bhalibhatiho … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , | Comments Off on Sukuma – UKULIBHONA ILYAMPONOLA BAYEGA

Sukuma – NG´WANA NA NDEGE

  Collected by: Don Sybertz,       Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Lushiku lumo ng´wana oyelaga na bhabha okwe. Huna ung´wana ng´wenuyo ubhona ginhu ijo jililala ng´wigulwa. Umuja … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , , | Comments Off on Sukuma – NG´WANA NA NDEGE

Maasai – Enkukuu tung’ani (The strange man)

Told by: Kaleku Family and Maika soit Written by: Miton Soit and Andrew ole Nkong’oni   Etii  apa  nejigu  enkukuu  tungani  nirag  enkaji. Nikilikwanishore  ng’oto enkera: “Kaji  ing’ua  naa kaji  iloito? Nejoki: “Intae  ake  airag  pee ekenyu  alo kulikae  oshon”. … Continue reading

Posted in Maasai, Maasai | Tagged , , , , , | Comments Off on Maasai – Enkukuu tung’ani (The strange man)

Sukuma – Shisoji Ja Buyegi

Collected by: Don Sybertz,   With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)                                  Open this story (Shisoji Ja Buyegi) As PDF     … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – Shisoji Ja Buyegi

Sukuma – Ng’osha Ya Welelo Iliyiyene (Wiyene) (the male of the universe is alone)

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Mhayo gwenuyo gugakumuchiwa (gukakumuchiwa) na bhagalu aho sabho bhuhemba, Gumha, wacha. … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – Ng’osha Ya Welelo Iliyiyene (Wiyene) (the male of the universe is alone)

Sukuma – NZENGO GWA BHANHU BHINGI (BINGI)

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu   Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Gwaliho nzengo gwali na banhu bhingi gete, igahaya kutanduka nyanza ibhamile. Wigela … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – NZENGO GWA BHANHU BHINGI (BINGI)

Sukuma – JIGANO JA NGOSHA NFULA

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu   Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories) Kale ya kale waliho ngosha umo. Ngosha ng’wenuyo wali na kaya nhale gete … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – JIGANO JA NGOSHA NFULA

Sukuma – JIGANO SHA SHILOTI

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu   Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)   Waliho munhu umo akenhelwa shiloti uwilwa giki, “Yiyi ng’ombe yizaga niyo yiyaho … Continue reading

Posted in Sukuma | Tagged , , , , | Comments Off on Sukuma – JIGANO SHA SHILOTI